Z ostatniej chwili

Faktoring – sposób na finansowanie faktur – jak działa i ile kosztuje?

faktoring dla firm

Faktoring to coraz popularniejsza forma finansowania kredytu kupieckiego. Usługa ta pozwala na zachowanie płynności finansowej firmy, udzielającej kredyt i przyspiesza otrzymanie należnej kwoty dzięki korzystaniu z oferty faktora. Faktor ma możliwość nabycia krótkoterminowej i nieprzeterminowanej wierzytelności pieniężnej w czasie, gdy faktorant może cieszyć się pełną płynnością finansową.

Jak działa finansowanie faktur przez internet?

Faktor, czyli bank lub firma, która specjalizuje się w faktoringu, wykupuje od swojego klienta faktury. Następnie wypłaca pieniądze na rachunek faktoranta (wystawiającego fakturę) i przejmuje sprawę związaną z odzyskaniem należności od dłużnika, a także prowadzeniem rachunku faktoranta (faktoring pełny – bez regresu). Oczywiście nie zawsze sytuacja jest tak kolorowa. Co najmniej połowa ofert dotyczy faktoringu niepełnego (z regresem), który zakłada odpowiedzialność faktoranta w przypadku ostatecznego braku spłaty przez dłużnika faktury.

 

Poza tradycyjnym faktoringiem sprzedażowym, opisanym powyżej, istnieje również faktoring zakupowy (zwany inaczej dłużnym lub odwrotnym). Oznacza on finansowanie faktur kosztowych w sytuacji, gdy faktorant chce kupić nowy sprzęt do firmy lub towar do odsprzedaży. Proces wnioskowania jest podobny. W wersji online, klient wysyła fakturę kosztową poprzez specjalny system danej firmy i korzysta z przyznanego limitu bądź na nową decyzję.

gotówka

Kto może skorzystać z faktoringu?

Faktoring online z pewnością sprawdzi się w przypadku firm oferujących kredyt kupiecki, a więc odraczających płatności swoim klientom. Dzięki faktoringowi można sfinansować działalność przedsiębiorstwa i zachować jego płynność finansową. Usługa pozwala także zabezpieczyć się przed usługobiorcami, którzy są niewypłacalni oraz skorzystać z kompleksowych usług finansowych. Z racji udostępnienia pieniędzy od 30 do 120 dni, można ją porównać z kredytami krótkoterminowymi.

Oferta sprawdzi się także w przypadku firm, które nie mają możliwości pozwolić sobie na nieterminowe otrzymanie zapłaty za wykonanie danej usługi. Ponadto ich funkcjonowanie zależy w dużej mierze od możliwości związanych z kolejnymi inwestycjami w nowe zlecenia, które realizowane są dla nowych klientów, a więc istnieje ryzyko upadku.

Jakie są rodzaje faktoringu online?

Faktoring dzieli się bardzo ogólnie ze względu na to, gdzie znajduje się siedziba firmy faktoringowej. Może to być faktoring eksportowy oraz krajowy. Warto także zwrócić uwagę na trzy podstawowe rodzaje faktoringu, które wynikają z konsekwencji niespłacenia zobowiązania przez klienta faktoranta. Wyróżnić można:

 

  • faktoring właściwy – faktorant sprzedaje faktorowi wszystkie faktury i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne niespłacenie zobowiązania przez dłużnika. Pełne ryzyko finansowe podejmuje w takim przypadku faktor.
  • faktoring mieszany – w przypadku tego rodzaju umowy, faktor ubiega się o spłatę roszczenia od faktoranta. Warto zaznaczyć, że jest to uregulowane szczegółowymi warunkami zawartymi w umowie.
  • faktoring niewłaściwy – w przypadku niespłacenia zobowiązania przez dłużnika, odpowiedzialny za taki stan rzeczy jest faktorant. Faktor natomiast nie ponosi żadnego ryzyka.

 

Więcej o rodzajach faktoringu dowiesz się na stronie https://darmopozyczka.pl/faktoring-online-pelny-niepelny-oferty/.

Ile kosztuje faktoring?

Instytucja finansowa zwana faktorem, która podejmuje się udzielenia usługi przedsiębiorstwu, pobiera od faktoranta zapłatę za możliwość skorzystania z niej. Koszt faktoringu uzależniony jest przede wszystkim od wysokości zobowiązania, okresu, w jakim ma nastąpić jego zapłata oraz umów, które zostały zawarte między stronami. Kosztem głównym jest jednak prowizja, która oscyluje w graniach kilku % wartości faktury w perspektywie 30-dniowej. Wśród dodatkowych kosztów można wymienić także koszt windykacji za fakturę, wszelkiego rodzaju prowizje za zmiany w umowie, prowizję operacyjną lub opłatę przygotowawczą. Nie każda z tych zmiennych jest jednak pobierana przez firmy faktoringowe.

Często też osoby, które zalegają ze spłatą zobowiązań ratują szybkie pożyczki również oferowane na 30 – 90 dni. Sprawdzić je można w wielu rankingach. Sprawdź darmowe chwilówki przez internet według serwisu DarmoPożyczka.pl.

2 Comments