Z ostatniej chwili

Polskie dziedzictwo narodowe za granicą

polskie dziedzictwo narodowe

Nasz kraj poprzez swoją ciekawą, niejednokrotnie trudną, wojenną, ale i wspaniałą historię posiada wiele miejsc dziedzictwa narodowego na dawnych ziemiach polskich i na terenach, gdzie żyje wielu Polaków. Nasz naród i kraj, który zawsze leżał w środkowej Europie wycierpiał niesłychanie dużo zaborów, wojen i zsyłek, aby ostatecznie wywalczyć wolność.

Polacy to ludzie, którzy niemal zawsze byli i są dumni ze swego pochodzenia, a ci żyjący np. w dalekiej Ameryce, na Białorusi, czy na dalekiej Syberii starają się dbać o polskie tradycje, polski język i rozwijać tam narodową kulturę. Pomaga im w tym Polskie dziedzictwo narodowe za granicą.

Polskie dziedzictwo, organizacje, instytucje…

Polskie dziedzictwo narodowe za granicą zrzesza, pomaga i rozwija odpowiednie instytucje, organizacje społeczne, a nawet zwykłych obywateli, którym ważne jest dobre imię, ale i pamięć naszego kraju. Szeroka działalność i duża aktywność tych organizacji za granicą ma istotne znaczenie dla tożsamości historycznej państwa i społeczeństwa. Bardzo ważna jest tu wymiana, finansowanie i aktualizacje wszelkich informacji w naszym kraju, z zagranicznymi organizacjami. Dziedzictwo narodowe podejmuje działania integracji zasobów informacyjnych, wspiera zaangażowanie społeczne na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego za granicą, popularyzuje w społeczeństwie wiedzę o tym dziedzictwie np. w obecnych czasach poprzez udostępnienie w Internecie zasobów informacyjnych, podejmuje praktyczne starania w celu zwiększenia środków na ochronę obiektów zagrożonych, zawsze wspiera promuje, ale i prowadzi m.in. badania nad polskim dziedzictwem. Tworzy, pilotuje bazy danych, portale poświęcone tej tematyce,  pozyskuje na swą działalność środki pozabudżetowe z funduszy krajowych i zagranicznych, zajmuje się zawieraniem umów i różnymi docelowymi sprawami z innymi podmiotami w celu wspólnej realizacji  projektów. Ta rzetelna instytucja ma istotne znaczenie dla tożsamości historycznej naszego państwa i całego społeczeństwa.

Dziedzictwo narodowe w praktyce

Dzięki wielu inwestycjom i nakładom np. ostatnio została zmodernizowana i odnowiona mozaika przedstawiająca Świętą Trójcę projektu Józefa Mehoffera w katedrze ormiańskiej we Lwowie. Również śmiałym i bardzo potrzebnym projektem, który już się zakończył  jest odnowienie XVII-wiecznego portalu pałacu w Jazłowcu w obwodzie tarnopolskim, Bardzo ważnym celem programu dziedzictwa narodowego za granicą jest ochrona i renowacja cmentarzy, miejsc spoczynku, polskich poległych i zamordowanych żołnierzy.

Dotacje, pomoc finansowa

Dziedzictwo narodowe za granicą zawsze wspiera rozwój kulturalny, edukację artystyczną, oraz działalność wydawniczą.. O dofinansowanie, w ramach programów, mogą starać się organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, szkoły, uczelnie wyższe i podmioty gospodarcze. Takie dofinansowanie umożliwia organizację np. pobytów studenckich, wolontariackich obozów, objazdów, narodowego poza obszarem naszego kraju.

Żyjąc w obecnym świecie konsumpcyjnym, często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważny jest np. dla mieszkańców kresów wschodniej Rosji, wywiezionych w czasach stalinowskich, pozbawionych wszelkiego dobytku i kontaktu z naszym krajem – możliwość obejrzenia po tylu latach polskiego koncertu, usłyszenia polskiej mowy, otwarcie polskiej szkoły, czy skromny podarunek z wizerunkiem polskiego orzełka.

2 Comments