Z ostatniej chwili

Dla kogo są pożyczki pod zastaw gruntu rolnego?

pożyczka pod zastaw

Elastyczność ofert na rynku pozabankowym sprawia, że atrakcyjne formy finansowania stają się dostępne dla podmiotów, które nie mogą lub nie chcą poszukiwać wsparcia ze strony banków. Rozmaite produkty finansowe są coraz częściej personalizowane pod kątem potrzeb rolników, czyli grupy zawodowej o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania społeczeństwa. W dzisiejszym artykule opiszemy specyficzny rodzaj pożyczek z zabezpieczeniem w postaci gruntów rolnych. Do kogo skierowana jest ta oferta? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać środki finansowe?

Czym są pożyczki pod zastaw działki rolnej?

Pożyczka pod zastaw gruntów rolnych co do zasady nie różni się od innych pożyczek hipotecznych na rynku pozabankowym. Również w tym przypadku warunkiem udzielenia wsparcia pozostaje wpis do księgi wieczystej nieruchomości, rozpoczynający zastaw będący zabezpieczeniem spłaty długu. Wysokość pożyczki zabezpieczonej gruntem rolnym ustalana jest na podstawie wskaźnika LTV, czyli określonego w umowie procenta wartości rynkowej nieruchomości. Szacunkowe wyliczenia dają podstawy do oczekiwania kwoty 10 tysięcy PLN za każdy hektar gruntu rolnego. Pomimo faktu, że opisywany tutaj rodzaj pożyczki opiewa przeważnie na duże kwoty, próg wejścia i lista formalności zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Wnioskodawca nie musi się obawiać weryfikacji jego zdolności kredytowej według restrykcyjnych procedur rodem z banków. Nie istnieje wymóg sprawdzenia historii zadłużenia w BIK, czy konieczność udokumentowania stabilnych i wysokich dochodów z prowadzonej działalności. Pożyczki pod zastaw działki rolnej to szybki i wygodny sposób na otrzymanie funduszy, skierowany do posiadaczy gruntów rolnych.

Pożyczka pod zastaw gruntów rolnych – kto może z niej skorzystać?

W gronie beneficjentów oferty na pożyczki pod zastaw działki rolnej znajdują się przede wszystkim gospodarze ziemscy, prowadzący działalność rolniczą. Rolnicy zwracają dużą uwagę na prostotę mechanizmów finansujących i brak zawiłych punktów w umowie o udzielenie pożyczki. Warto wiedzieć, że zabezpieczeniem pożyczki mogą być dowolne grunty uprawne, takie jak grunty orne, sady, czy łąki lub pastwiska trwałe. Rolnicy korzystający z pożyczki z zastawem działki rolnej nie muszą jednak dołączać do niej całego gospodarstwa. Nie ma konieczności włączenia elementów zabudowy do masy zabezpieczającej, gdyż wartość samego gruntu rolnego w zupełności wystarcza do przyznania funduszy.

Pożyczka pod zastaw gruntów rolnych świetnie sprawdza się u rolników, którzy z różnych powodów nie mogą ubiegać się o kredyt bankowy. Przyczyną takiego stanu rzeczy może, choć nie musi, być utrata płynności finansowej. Bardzo często zabezpieczenie na gruncie rolnym ustawiają gospodarze ziemscy po podjęciu decyzji o inwestycjach w nowe technologie. Banki często odmawiają finansowania tego rodzaju pomysłów, traktując je jako zbyt ryzykowne. Rolnicy znajdują się wówczas w sytuacji bez wyjścia – brak dostępu do kredytu wstrzymuje proces inwestycyjny, a brak inwestycji uniemożliwia rozwój działalności.

W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem staje się oferta firmy Smartvest, skierowana właśnie do rolników. Pożyczki pod zastaw działki rolnej od Smartvest wyróżniają się niskimi kosztami, wysokim wskaźnikiem LTV i przejrzystymi warunkami umowy. Warto zapoznać się z ofertą opisaną na stronie www.smartvest.pl, która pomoże w osiągnięciu biznesowych celów.

2 Comments