Z ostatniej chwili

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kiedy i w jaki sposób?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rodzice nie zawsze dobrze wypełniają swoje obowiązki. Niekiedy dzieje się to z ich woli, niekiedy zaś po prostu nie są w stanie opiekować się swoimi dziećmi – chociażby ze względu na stan zdrowia. W takich okolicznościach jednym z rozwiązań jest ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jak tego dokonać?

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Dobry prawnik Warszawa może w prosty sposób wyjaśnić istotę ograniczenia władzy rodzicielskiej. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi tu o takie rozwiązanie, w którym rodzic nie może korzystać z niektórych uprawnień, które normalnie przysługują mu wobec dziecka. Dokładny zakres ograniczenia władzy rodzicielskiej zawsze określa sąd rodzinny, poprzez wydanie odpowiednich zarządzeń. Sąd może m.in.  zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania; określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu; zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej czy poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora sądowego.

Należy podkreślić, że ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić tylko wtedy, gdy zagrożone jest dobro dziecka. Nie może więc służyć jakimś rozgrywkom pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami. W polskim prawie rodzinnym zawsze dobro dziecka jest na pierwszym miejscu i podlega ochronie. Także podczas rozwodu rodziców czy późniejszego sprawowania przez nich opieki nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi. Dobro dziecka ma również istotne znaczenie w sprawach alimentacyjnych.

Trzeba iść do sądu

Tak, jak już zostało wspomniane, ograniczyć władzę rodzicielską może tylko sąd. Ma on prawo działać z urzędu lub na wniosek. Zawsze jednak trzeba – w taki bądź inny sposób – poinformować sąd o tym, że rodzic bądź rodzice nieprawidłowo opiekują się swoim dzieckiem. Tego rodzaju informacja może zostać przekazana do sądu właściwie przez kogokolwiek. Taką wiadomość mogą przekazać członkowie rodziny, zaniepokojeni sąsiedzi czy nauczyciele. Przeważnie jednak do sądu rodzinnego wieści o nieprawidłowościach w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi dochodzą od organów państwowych, np. od Policji czy służb socjalnych.

Oczywiście nie ma przeszkód, aby wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców został złożony przez drugiego z nich. W każdym przypadku taki wniosek musi być solidnie uzasadniony, z podaniem faktów świadczących o tym, że dobro dziecka jest zagrożone przez działanie rodziców. Zawsze trzeba na bok odłożyć emocje – co nierzadko jest bardzo trudne w takich sprawach – skupiając się właśnie na konkretach. Im lepiej wniosek zostanie umotywowany, tym większe szanse na to, że sąd przychyli się do jego treści. Dlatego tak istotna w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej może okazać się pomoc dobrego prawnika od spraw rodzinnych. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu można skupić się na meritum sprawy, zostawiając na boku kwestie mało istotne.