Z ostatniej chwili

Czy każdy może zrobić prawo jazdy na samochód osobowy?

prawo jazdy na samochód

Celem kursu na prawo jazdy kat. B jest przygotowanie kandydata na kierowcę do zdania egzaminu i samodzielnego wyruszenia w trasę. Liczba godzin przewidziana w programie szkolenia nie zawsze jest wystarczająca, aby opanować niezbędne umiejętności. W takiej sytuacji warto się uczyć i próbować dalej, ponieważ prawo jazdy jest dla wszystkich – z nielicznymi wyjątkami. Jakie ograniczenia mogą pokrzyżować plany związane z uzyskaniem wymarzonych uprawnień?

 

Prawo jazdy a ograniczenia zdrowotne

Każdy kandydat na kierowcę samochodu przed rozpoczęciem kursu w szkole nauki jazdy musi zgłosić się do lekarza w celu wykonania badań i uzyskania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdu. Takie postępowanie ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa na drodze – stan zdrowia kierowców, którzy otrzymają uprawnienia, nie powinien stwarzać zagrożenia dla pozostałych członków ruchu drogowego. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami znajdziesz dokładne wytyczne dotyczące zalecanych badań oraz przeciwwskazań zdrowotnych, które niwelują możliwość otrzymania uprawnień. Kontroli lekarskiej podlega m.in. narząd wzroku, narząd słuchu, a także ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego kandydata.

 

 

prawo jazdy na samochód

Aby otrzymać prawo jazdy kat. B, przyszły kierowca jest zobowiązany podpisać oświadczenie o swoim aktualnym stanie zdrowia oraz dokument, który obliguje do wykonania ponownie badań lekarskich w przypadku wystąpienia hipoglikemii, napadu drgawek lub padaczki. Orzeczenie lekarskie może nie zostać wydane, jeśli w czasie badań lub na podstawie szczegółowej oceny stanu zdrowia lekarz uzna, że występujące choroby uniemożliwiają bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Za przeciwwskazania do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kat. B uznaje się m.in.:

  •  wady i choroby narządu wzroku,
  • dysfunkcje układu ruchu,
  • choroby układu sercowo-naczyniowego i oddechowego,
  • niewydolność nerek,
  • cukrzycę,
  • choroby neurologiczne i zaburzenia psychiczne.

W przypadku występowania u kandydata dysfunkcji z grupy chorób lub schorzeń wymienionych wyżej uzyskanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia samochodu nie zawsze jest możliwe. W wybranych przypadkach – po specjalistycznej ocenie lekarza tacy kandydaci mogą uzyskać uprawnienia na określony czas, po którego upływie będą zobligowani ponownie wykonać badania lekarskie.

 

Kurs na prawo jazy a wiek kandydata

Kurs prawa jazdy kat. B w Polsce można rozpocząć w wieku 17 lat i 9 miesięcy, ponieważ przepisy umożliwiają rozpoczęcie nauki na trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Nie jest to jednoznaczne z możliwością uzyskania uprawnień przed planowanym terminem urodzin – na egzamin prawa jazdy (zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej) kandydat na kierowcę może zapisać się najwcześniej w dniu swoich 18-stych urodzin.

prawo jazdy na samochód

Po ukończeniu 18 lat każdy kandydat może udać się do ośrodka szkolenia kierowców – placówki nie mają prawa odmówić kandydatowi przyjęcia na kurs niezależnie od wieku. W takiej sytuacji do kursu na prawo jazdy może przystąpić nawet osoba w wieku 70 lat. O możliwości uczestnictwa w kursie decydują badania lekarskie – w przypadku przeciwwskazań seniorzy mogą utracić możliwość zrobienia uprawnień.

 

Czy można zapisać się na kurs prawa jazdy w ciąży?

Warto również wspomnieć o możliwości zapisu na kurs prawa jazdy w ciąży. Kobiety, które spodziewają się dziecka, mogą bez żadnych przeciwwskazań starać się o prawo jazdy w ciąży. W takiej sytuacji obowiązują jednak pewne zasady bezpieczeństwa, które należy respektować w trakcie nauki. W pierwszej kolejności należy pamiętać o zachowaniu prawidłowej postawy ciała w czasie zajęć praktycznych, która zapobiegnie wystąpieniu dolegliwości bólowych m.in. ze strony kręgosłupa. Warto także wykonywać częstsze przerwy, które odciążą układ kostny i korzystnie wpłyną na układ krążenia. Kobiety w ciąży z widocznym brzuszkiem powinny również zwrócić uwagę na sposób zapinania pasów – powinien on przylegać do ciała, ale nie powodować ucisku.

prawo jazdy na samochód

Dużym udogodnieniem dla kobiet w ciąży jest możliwość realizowania programu kursu częściowo w formie zdalnej. Szkoła jazdy Wrocław – wykorzystuje w tym celu platformę e-learningową, dzięki czemu kursanci mogą indywidualnie dostosować harmonogram zajęć według swoich preferencji.