Z ostatniej chwili

W jaki sposób przepisać OC?

kluczyki od samochodu

Czy przepisanie ubezpieczenia OC na inną osobę jest możliwe? Takie pytanie zadaje sobie wielu kierowców, którzy kupują lub sprzedają samochód. Tym bardziej że sprzedający ma obowiązek przekazania kupującemu OC oraz dowód rejestracyjny. Nabywca może korzystać z wykupionej uprzednio polisy do zakończenia okresu jej ważności.

Jak wygląda przeniesienie ubezpieczenia OC w praktyce? Na co należy zwrócić szczególną uwagę, będąc sprzedającym, jak i kupującym używany samochód?

Ile czasu na przepisanie OC ma sprzedający?

W momencie zawarcia umowy sprzedaży pojazdu kupujący uzyskuje ochronę z tytułu umowy ubezpieczenia OC wykupionej przez sprzedawcę auta. Ile czasu na przepisanie OC ma sprzedający? Otóż musi on zrealizować swój obowiązek w terminie 14 dni od dokonania transakcji. Czynność ta może zostać wykonana za pomocą specjalnego formularza dostępnego online. Dzięki temu możliwe będzie przepisanie ubezpieczenia OC.

Warto zachować potwierdzenie dokonania takiego zgłoszenia. Może się ono przydać na wypadek ewentualnej konieczności udowodnienia tego faktu. Z kolei nowy właściciel powinien skontaktować się z ubezpieczycielem w celu ustalenia wszystkich okoliczności dotyczących polisy. Co ważne, nabywca zobligowany jest do podpisania dokumentów, które przygotuje firma ubezpieczeniowa, aby przepisanie OC na nowego właściciela miało moc prawną.

Nowy właściciel pojazdu nie ma jednak obowiązku kontynuowania polisy u dotychczasowego ubezpieczyciela. Aby wypowiedzieć ubezpieczenie, musi on złożyć stosowne oświadczenie. Wówczas będzie mógł poszukać innej firmy, w której wykupi polisę.

Ile kosztuje przepisanie OC?

Przeniesienie ubezpieczenia OC jest zasadniczo bezpłatne. Niemniej jednak firma ubezpieczeniowa ma prawo do rekalkulacji składki. W tym celu nowy właściciel samochodu zostanie poproszony o podanie danych potrzebnych do zawarcia umowy. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie elementy jak wiek właściciela, czas posiadania prawa jazdy oraz wcześniejsze zniżki za bezszkodową jazdę. W oparciu o te dane ubezpieczyciel przygotuje nową kalkulację i tym samym wyliczy wysokość składki. Może się bowiem okazać, że konieczna będzie dopłata.

Należy jednak pamiętać, że jeśli dojdzie do wygaśnięcia polisy, nie zostanie ona przedłużona automatycznie. Potrzebne więc będzie podjęcie wszystkich formalności związanych z zawarciem nowej umowy ubezpieczenia. Co ważne, gdyby nowy właściciel nie wykupił ubezpieczenia po wygaśnięciu dotychczasowej polisy, w razie spowodowania kolizji lub wypadku, byłby zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy szkód z własnej kieszeni. Dodatkowo naraziłby się na ryzyko nałożenia kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – a ta może zostać wymierzona nawet za jeden dzień zwłoki.

Przepisanie ubezpieczenia OC ma duże znaczenie w przypadku sprzedaży samochodu. Dzięki niemu kupujący nabywa ochronę, z której może korzystać aż do zakończenia ważności polisy, a sprzedający dopełnia obowiązków, które na nim spoczywają.

2 Comments