Z ostatniej chwili

System ERP – czym różni się od CRM?

biznes

Systemy ERP i CRM to dwa rodzaje oprogramowania najczęściej stosowane przez przedsiębiorstwa do prowadzenia swoich działalności. Oba służą do kierowania i optymalizowania procesów zachodzących w firmie, jednak każdy z nich realizuje inne potrzeby przedsiębiorstwa. System zarządzania ERPhttps://positiveretail.pl/system-zarzadzania-erp-crm/ – jest narzędziem informatycznym, które usprawnia kierowanie zasobami całej organizacji. Swoim zasięgiem obejmują wszelakie działy w firmie, zaczynawszy od wizji produkcji, poprzez jej wykonanie następnie magazynowanie produktów do działów handlowych, finansowych, kadr i płac, marketingu, serwisu, itd. W dużym uproszczeniu, ten system stanowi dużą bazę danych, do której dostęp mają pracownicy wszelakich działów przedsiębiorstwa, i która daje możliwość im na efektywne wykorzystywanie możliwości firmy.

System zarządzania ERP

Zastosowanie systemu ERP pozwala na bardziej efektywne wykorzystywanie sposobności firmy. Każdy dział ma ciągły dostęp do niezbędnych danych. Dzięki temu uproszczone jest zarządzanie firmą, kontrolowanie na bieżąco działań, planowanie kolejnych czy rozliczenie już wykonanych. ERP ułatwia także relację zakładową, przyśpiesza obsługę konsumenta oraz skraca czas oczekiwania na przygowanie zamówienia lub obsługi serwisowej.

System zarządzania ERP to narzędzie modułowe oraz otwarte, co oznacza, że jego wdrożenie może być wieloetapowe. Można je wkomponować z już istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami i stopniowo wprowadzać go poprzez instalowanie następnych modułów. System zarządzania ERP jest zatem zaawansowanym narzędziem informatycznym, które równocześnie jest stosunkowo łatwe w obsłudze.

Zarówno CRM, jak i ERP umożliwiają rozpowszechnienie danych w całym przedsiębiorstwie oraz służą do usprawniania procesów finansowych, jednak system ERP jest szerszy i skupia się na procesach w całej firmie, a CRM koncentruje się tylko i wyłącznie na relacjach z konsumentami.

Cele ERP

Głównym celem ERP jest połączenie wszystkich procesów biznesowych w firmie w jednym miejscu czyli w bazie danych systemu, zbiera dane, zapisuje je i kumuluje, tak aby mogły być poddane analizie w sposób, który ułatwi firmie osiągać jej strategiczne cele czy dostrzec pola, które należy ulepszyć. System ERP pomaga projektować i automatyzować wszystkie procesy zachodzące w firmie od handlowych po logistyczne, do księgowych i kadrowo-płacowych.

System CRM również organizuje i automatyzuje procesy, jednak jego spektrum działania jest znacznie mniejsze. CRM pomaga zarządzać, normalizować i usprawniać wyłącznie działania związane ze sprzedażą, marketingiem oraz obsługą klienta.

Mniejsze firmy, szczególnie te usługowe mogą najpierw skorzystać z rozwiązania CRM po to, aby wesprzeć proces pozyskiwania nowych klientów oraz usprawnić kontakty z dotychczasowymi, gdyż to zazwyczaj pomaga przyspieszyć rozwój.

Zastosowanie i wybór

Firmy, których działalność bazuje na obrocie towarami więcej skorzystają z wprowadzenia systemu ERP nawet gdy nie osiągają jeszcze dużej skali, ale chciałyby mieć skontrolowane zakupy od dostawców, magazyny czy sprzedaż. Dobrym posunięciem jest wtedy system ERP modułowy. Na początek można wprowadzić tylko te moduły, które są niezbędne na obecnym etapie rozwoju działalności, a następnie w trakcie długiej eksploatacji rozbudowywać system krok po kroku.

Niezależnie od tego, który zostanie wdrożony w pierwszej kolejności, zazwyczaj nadejdzie czas, w którym organizacja będzie potrzebowała równocześnie systemu ERP oraz CRM. Uzupełniają się one idealnie i warto zadbać, aby były połączone w sposób, który pozwala zniwelować wykonywanie tych samych operacji dwukrotnie, pojedynczo w każdym systemie. Więcej informacji w linku: https://positiveretail.pl/system-zarzadzania-erp-crm/.

2 Comments

Z ostatniej chwili

Dowiedz się więcej