Z ostatniej chwili

Plusy skorzystania z prywatnego domu opieki dla seniora

Plusy skorzystania z prywatnego domu opieki dla seniora

W Polsce jest 4,6 mln osób po 70 roku życia. Specjaliści prognozują, że w 2050 roku seniorzy będą stanowić ponad 40% naszego społeczeństwa. Długość życia wzrasta, ale ważna jest też jakość ostatnich lat. Umieszczenie bliskiej osoby w domu opieki to zawsze trudna decyzja, ale zdarza się, że jest to jedyne rozwiązanie, aby zadbać o godną jesień życia. Jakie korzyści płyną ze skorzystania z prywatnego domu opieki?

Dom pogodnej starości

Już co 7 mieszkaniec Polski ma co najmniej 70 lat. W ciągu trzydziestu lat znacząco wzrosła długość życia pań o 6,6 lat i panów o prawie 8 lat. Obecnie średni wiek kobiet w naszym kraju to 82 lata, a mężczyzn 74. Cały czas rośnie także liczba osób długowiecznych, obecnie w Polsce żyje ponad 2000 stulatków. Starzenie się społeczeństwa jest faktem, cieszymy się, że nasi bliscy żyją coraz dłużej. Jednak wzrasta także świadomość dotycząca konieczności zapewnienia odpowiednich warunków ostatnich lat. Większość osób w podeszłym wieku traci sprawność, samodzielność, najpierw potrzebuje wsparcia, pomocy, a następnie kompleksowej, całodobowej opieki. Jest to bardzo trudny moment dla rodziny, ponieważ nie zawsze możemy zająć się seniorem. Często nie mamy warunków lokalowych, czasu oraz nie posiadamy odpowiednich umiejętności. W takim przypadku należy rozważyć skorzystanie z domu opieki dla seniora.

Korzyści prywatnego domu opieki

Jest kilka miejsc, w których mogą zamieszkać seniorzy. Opieką nad osobami starszymi zajmują się m.in.

  • domy pomocy społecznej,
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • publiczne domy opieki,
  • prywatne domy opieki.

Zdecydowanie najlepszym i najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest wybór komercyjnej placówki.

Plusy skorzystania z prywatnego domu seniora:

  • wyraźnie krótszy czas oczekiwania,
  • zdecydowanie mniejsze wymogi formalne,
  • większy komfort przebywania,
  • dodatkowe usługi i atrakcje.

Czas oczekiwania na DPS, czy miejsce w publicznym domu seniora jest bardzo długi, wynosi kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Bardzo często osoba w podeszłym wieku wymaga natychmiastowej opieki, ponieważ nie jest w stanie już samodzielnie funkcjonować. Rodzina także nie może zająć się seniorem przez 24 godziny.

Starając się o miejsce w publicznej placówce, trzeba zgromadzić dość grubą teczkę dokumentów. W zależności od placówki potrzebne są m.in. zaświadczenia lekarskie, pielęgniarskie, skierowania, oświadczenia rodziny i seniora. W przypadku podmiotu komercyjnego wymagania formalne są minimalne, trzeba jednak podpisać umowę.

To co wyróżnia prywatne domy seniora to warunki oraz poziom świadczonych usług. Dobry dom opieki to przyjazna przestrzeń w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, często otoczona ogrodem. Pacjenci mieszkają w komfortowych pokojach. Placówka zapewnia także profesjonalną całodobową opiekę, leczenie, także specjalistyczne, nadzór farmaceutyczny. Dieta jest dostosowana do wieku, schorzeń oraz upodobań podopiecznych.

Dodatkowymi plusami prywatnych domów opieki są możliwości skorzystania z rehabilitacji, codziennej terapii zajęciowej, arteterapii, organizowanych wieczorków. Niektóre placówki umożliwiają trzymanie zwierzaków oraz posiadanie własnych elementów wyposażenia. Dom opieki Warszawa to miejsce, które z troską zajmuje się osobami starszymi, zapewniając im pogodną jesień życia.

Dowiedz się więcej o PFRON, czyli o dofinansowaniu dla osób niepełnosprawnych.

2 Comments