Z ostatniej chwili

Wdrożenie 5S w firmie – jakie są korzyści?

wdrożenie 5s w firmie

W lean managemencie stosuje się wiele narzędzi, które mają na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest metoda 5S. Jej zadaniem jest stworzenie i utrzymanie bezpiecznych oraz dobrze zorganizowanych stanowisk pracy. Technika ta wywodzi się z Japonii i nawiązuje ona do codziennej filozofii życia Japończyków. W biznesie zyskała ona popularność po drugiej wojnie światowej, a na rynku międzynarodowym zaczęła być stosowana w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Co warto wiedzieć na temat metody 5S?

Nazwa 5S to akronim. Została ona utworzona z pierwszych liter pięciu japońskich słów, które symbolizują całą filozofię systemu – Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu i Shitsuke. Każde z tych słów oznacza inny etap wdrażania metody. Seiri to selekcja. Na tym etapie wybiera się przedmioty i procesy niezbędne do zrealizowania produkcji. Określa się wówczas co i ile jest potrzebne, a także kiedy i gdzie jest to wymagane. Seiton to systematyka i oznacza przeorganizowanie stanowisk pracy. Wówczas wytyczane są obszary produkcyjne, definiowane są dostępne narzędzia oraz wyznaczane są drogi transportowe.

Kolejny krokiem jest Seiso, czyli sprzątanie. Na tym etapie określamy metody i częstotliwość sprzątania stanowisk pracy oraz wyznaczamy konkretne standardy w zakresie czystości. Gdy uda nam się zrealizować trzy wspomniane wcześniej kroki, możemy przejść do Seiketsu, czyli standaryzacji. To właśnie dzięki nowym standardom możemy obserwować największe postępy w zakresie efektywności. Pozwalają one także na stabilizację procesu produkcyjnego. Standaryzacja wymaga monitorowania, bowiem należy ją dostosowywać do struktury przedsiębiorstwa. Ostatnim elementem metody 5S jest shitsuke, czyli samodyscyplina. Osiągnięta jest ona wtedy, gdy pracownicy wykonują powierzone im zadania według wypracowanych norm i standardów bez odgórnej kontroli. Część przedsiębiorstw rezygnuje z tego kroku w myśl zasady, że zaufanie jest dobre, lecz kontrola jeszcze lepsza.

Dlaczego warto postawić na metodę 5S? Lean management pozwala wyeliminować nadprodukcję, zbędny transport oraz daje szansę na skrócenie czasu realizacji zamówień klientów. To z kolei wpływa nie tylko na ograniczenie kosztów naszej działalności, ale także zwiększa efektywność przedsiębiorstwa. System ten ma zastosowanie zarówno w wielkich korporacjach, jak i w małych, dopiero rozwijających się firmach.

System 5S – najważniejsze korzyści

Metoda 5S niesie za sobą szereg korzyści, które poprawiają funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Stanowiska pracy są czyste i bezpieczne, co znacząco poprawia komfort codziennej pracy. To z kolei przekłada się na zapewnienie odpowiedniej jakości produkcji, obniżenie kosztów wytworzenia produktu, jak również właściwą dostawę gotowych wyrobów. Wdrożenie 5S niesie za sobą zwiększenie efektywności na wielu poziomach, co bardzo dobrze wpływa na sytuację finansową przedsiębiorstwa. System ten pozwala uniknąć przerostu zatrudnienia oraz ograniczyć straty.

Przy wdrażaniu metody 5S w strukturach swojej firmy warto skorzystać z porady specjalisty. Na szczęście w Polsce działają przedsiębiorstwa specjalizujące się we wdrażaniu tego typu projektów. Firma Luqam ma prawie 20 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemu 5S w setkach firm w Polsce.

Pamiętajmy, aby zawsze wybierać zaufanych i renomowanych partnerów. Wówczas będziemy mogli cieszyć się z doskonałych efektów lean managementu, a zainwestowane środki nie będą stracone.