Z ostatniej chwili

Uprawnienia na przecinarki spalinowe – jak je zdobyć?

przecinarki spalinowe

Budowa, ogród czy prace uliczne – to tylko niektóre miejsca, w których znajdzie zastosowanie przecinarka spalinowa. Narzędzie to doskonale sprawdzi się przy cięciu kostki brukowej, asfaltu, kamienia czy bloczków betonowych. Posiadanie odpowiednich uprawnień stanowi klucz do zapewnienia bezpiecznej pracy z urządzeniem, przyczyniając się tym samym do minimalizacji ryzyk związanych z wypadkami przy pracy. Jakie kompetencje należy posiąść, aby w pełni i w sposób efektywny móc wykorzystać to narzędzie?

Przecinarki spalinowe – zastosowanie oraz budowa

Przecinarki są urządzeniami, których główną rolą jest cięcie nawierzchni dróg podczas prac remontowych. Głównym elementem tych maszyn jest ostrze w kształcie zębatego dysku, zamocowane na wale napędowym. W zależności od dobranej średnicy dysku uzyskać można różne głębokości cięcia wybranej powierzchni.

 

Dobór odpowiedniego rodzaju tarczy pozwala również na cięcie zarówno powierzchni asfaltowych jak i znacznie twardszych betonowych. Duża głębokość cięcia pozwala również na zastosowanie specjalnie dobranego napędu, który znacznie ułatwia i przyspiesza obróbkę. W czasie pracy powierzchnia robocza piły chłodzona jest wodą.

Kurs na przecinarki spalinowe –  cel oraz wymogi dla kandydata?

Bezpośrednim celem kursu jest zdobycie uprawnień na przecinarki spalinowe, maszyny posiadające obecnie bardzo szerokie zastosowanie. W czasie jego trwania kandydaci przygotowywani są do nabycia kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu operatora przecinarki do nawierzchni dróg w zakresie uprawnień klasy lll. Aktualnie jest to jedyna klasa, dostępna na wszystkie przecinarki.

 

przecinarki spalinowe

Najważniejsze wymagania stawiane kandydatom przed rozpoczęciem kursu to:

 

  • ukończenie 18 lat,
  • ukończenie szkoły podstawowej,
  • uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych związanych z przyszłym wykonywaniem zawodu.

 

Odpowiednio przeprowadzona formuła kursu na operatora przecinarek do nawierzchni dróg to nie tylko wymagania prawne, ale przede wszystkim bezpieczeństwo przyszłych pracowników, przekładające się na ochronę przed potencjalnymi wypadkami.

 

Przecinarki spalinowe – proces zdobywania uprawnień

W celu uzyskania uprawnień na przecinarki spalinowe konieczne jest uczestnictwo w kursach prowadzonych przez specjalistów posiadających doświadczenie z pracą na tego typu sprzęcie. Sam kurs obejmuje zajęcia teoretyczne jak i praktyczne z zakresu budowy i obsługi maszyny.

 

Na szkoleniu poruszane są również tematy dotyczące stosowanej technologii robót, użytkowania eksploatacyjnego czy podstaw elektrotechniki. Bardzo duży nacisk kładziony jest również na sprawy związane z bezpieczeństwem oraz higieną pracy.  Po wprowadzeniu teoretycznym kandydaci rozpoczynają część praktyczną kursu, która umożliwia obsługę przecinarek w warunkach kontrolowanych pod okiem doświadczonych instruktorów.

 

Kurs na przecinarki do nawierzchni dróg stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Uzyskanie pozytywnej oceny nadaje kandydatowi uprawnienia państwowe do wykonywania pracy w charakterze operatora przecinarek o napędzie spalinowym oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych. Ważność nabytych uprawnień jest bezterminowa.

 

Zdobycie uprawnień na przecinarki spalinowe przyczynia się do otwarcia drzwi do nowych możliwości zawodowych. Oprócz rozwoju zawodowego jest to również inwestycja w bezpieczeństwo i profesjonalizm, przekładające się na lepsze perspektywy zatrudnienia oraz atrakcyjne wynagrodzenie.