Z ostatniej chwili

Jak uzyskać kartę czasowego pobytu

karta stałego pobytu Happy business colleagues analyzing, reviewing project papers, legal documents together. Customer and legal expert meeting at workplace for paperwork. Mentor explaining contract to interns

Karta czasowego pobytu stanowi jeden z najistotniejszych dokumentów dla cudzoziemca, który chce legalnie przebywać i pracować w Polsce. Warto wiedzieć jak ją otrzymać i kto może pomóc w jej uzyskaniu.

Czym jest karta pobytu czasowego?

Cudzoziemiec może starać się o uzyskanie kilku dokumentów, które zalegalizują jego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ułatwią dostęp do rynku pracy, usług. Jednym z nich jest karta pobytu czasowego. Mogą się o nią starać o osoby, które nie mają wizy, a chcą legalnie przebywać w Polsce.

karta stałego pobytu
Uzyskanie karty pobytu czasowego

Pierwszym krokiem do uzyskania karty pobytu czasowego jest złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Można go złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Ile jest na to czasu? Formalności dopełnić należy najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Po złożeniu wniosku, urząd ma 60 dni, aby wydać cudzoziemcowi dokumenty. Do wniosku załączyć trzeba cztery aktualne fotografie, wykonane zgodnie z wytycznymi, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, kserokopie stron z dokumentu podróży cudzoziemca, a także dokumenty, które pozwolą urzędowi potwierdzić wystąpienie okoliczności umożliwiających wydanie karty pobytu czasowego. Tymi okolicznościami mogą być na przykład połączenie się z przebywającą w Polsce rodziną, chęć podjęcia pracy czy studiów lub też rozpoczęcie działalności gospodarczej na terytorium naszego kraju. Aby uzyskać kartę pobytu czasowego z dostępem do rynku pracy, należy też do wniosku załączyć informację od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Są zawody, w przypadku których jest się zwolnionym z konieczności uzyskania tej informacji – lista tych zawodów jest inna dla każdego województwa.

Gdzie uzyskać pomoc w załatwieniu formalności?

Są podmioty, które świadczą kompleksową pomoc cudzoziemcom przybywającym do Polski. Formalności do załatwienia jest bowiem dość sporo, nic więc dziwnego, że imigranci mogą czuć się zagubieni, przytłoczeni. Łatwy Start powstał po to, aby pomóc we wszelkich sprawach związanych z imigracją. Zespół profesjonalistów świadczy pomoc w uzyskaniu dokumentów takich jak karta pobytu czasowego, w załatwieniu wszelkich formalności związanych na przykład z prowadzeniem działalności gospodarczej. Imigranci mogą również otrzymać wsparcie w zakresie poszukiwania mieszkania, ubezpieczeń zdrowotnych, szczepień.

Więcej informacji na temat wsparcia w procesie uzyskania karty pobytu czasowego, znaleźć można na stronie opisującej Łatwy Start.