Z ostatniej chwili

Split payment- co to jest?

Split Payment - co to jest w praktyce?

Ustawa wprowadzająca obowiązkowy split payment wejdzie w życie 1 listopada 2019 roku. Dotyczy ona dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w ustawie o VAT. Jakie zmiany wprowadza ta ustawa? Na czym będzie polegać obowiązkowy split payment?

Obowiązkowy split payment

Split payment będzie obowiązkiem w przypadku, gdy zostaną spełnione poniższe warunki;

– wartość brutto transakcji wynosząca więcej niż 15 tysięcy złotych lub równa tej kwocie,
– dostawa towarów, wykonanie usług, czy obowiązek podatkowy i data wystawienia faktury przypadająca po 31 października 2019 roku,
– zaistnienie co najmniej jednej pozycji z faktury zawartej w załączniku 15 ustawy o VAT po nowelizacji,
odbiorca lub sprzedający są podatnikami (dotyczy transakcji B2B, bez względu na to, czy nabywca jest podatnikiem VAT zwolnionym czy czynnym).

Co można płacić z konta split payment?

W mechanizmie dotyczącym split payment (podzielonej płatności) będzie można opłacić z konta VAT: podatek dochodowy, akcyzę, ZUS, VAT od importu, cło.
Mechanizm podzielonej płatności ma na celu ochronę przedsiębiorców, wpływając na transparentność rozliczeń transakcyjnych. Przedsiębiorcy będą mieli więcej obowiązków związanych z posiadaniem rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK w związku z prowadzoną działalnością. W tym przypadku nie ma możliwości posługiwania się rachunkiem osobistym.

Kto musi mieć rachunek rozliczeniowy?

Ustawa wprowadza obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego w banku lub imiennego w SKOK, otwartego przez podatników podlegających obowiązkowemu stosowaniu mechanizmu split payment. Odnosi się zatem do odbiorcy, jak i do dostawcy. Jest to niezbędny aspekt związany z mechanizmem podzielonej płatności.
Rachunek rozliczeniowy będzie konieczny dla każdego podatnika, także zwolnionego z VAT, który zajmuje się sprzedażą i kupnem towarów (co określa załącznik nr 15 do ustawy o VAT).

Rachunek rozliczeniowy

Ustawa o prawie bankowym wskazuje, że rachunki rozliczeniowe i dotyczące lokat terminowych mogą być prowadzone dla; osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek, osób prawnych, jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, ale ze zdolnością prawną. Rachunki takie są otwierane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto zauważyć, że ten obowiązek wynika z tego, że bank jedynie do tych rachunków ma możliwość założenia rachunku VAT.
Ustawa o VAT ma doprowadzić do pozbycia się przypadków uchyleń od obowiązku rozliczeniowego, stosując mechanizm split payment. Jeśli nabywca usługi lub towaru chciałby wykonać przelew w mechanizmie podzielonej płatności na rachunek ROR, który wskaże kontrahent, taka płatność nie dojdzie do skutku. W przypadku, gdy nabywca posiada jedynie ROR, także nie dokona zapłaty z użyciem split payment.

Warto zauważyć, że niestosowanie się do mechanizmu split payment doprowadzi do licznych sankcji, które zostaną niezwłoczne wykonane. Każdy przedsiębiorca powinien zatem pamiętać o tych zmieniających się przepisach i się do nich dostosować. Jeśli nie czujesz się dobrze w tematach księgowości, zgłoś się do sprawdzonego biura rachunkowego, takiego jak: http://ksiegowy.gliwice.pl/.

2 Comments