Z ostatniej chwili

Zakup samochodów przez instytucje publiczne

samochód instytucje publiczne

Instytucje publiczne podczas realizacji zakupów są zobowiązane do przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych. Prawo to narzuca szczegółowe procedury, które wskazują, w jaki sposób powinny być wydatkowe pieniądze podatników.

Nabycie samochodów przez instytucje publiczne

Podmioty publiczne chcąc nabyć samochody, są zobligowane do stosowania wyżej wymiennych przepisów. Ustawa umożliwia zakup aut poprzez:

  • zakup z procedurą przetargową,
  • zakup bez procedury przetargowej.

Wybór drogi postępowania jest uzależniony od kwoty transakcji, która definiuję możliwość skorzystania z zapisu art 4 pkt 8 ustawy pzp.

Nabycie pojazdów na drodze przetargu musi ściśle przestrzegać zapisów zawartych w prawie o zamówieniach publicznych. Jedną z podstawowych, a zarazem najpopularniejszych form przetargu jest przetarg nieograniczony. Zamawiający po określeniu rodzaju samochodów, ich wyposażenia oraz innych dodatkowy pakietów ogłasza przetarg, do którego mogą przystąpić wszyscy oferenci spełniający wymagania. Taka forma zakupów jest dokładnie uregulowana. W ogłoszeniu czy też zaproszeniu, oprócz opisu zamawianych samochodów, powinny znaleźć się informacje na temat harmonogramu, tryby składania ofert oraz kryteriów oceny.

Zakup samochodów poprzez przetarg realizowane jest przeważnie na dużą skalę dla instytucji, które posiadają znaczną flotę samochodów. Przykładem może być policja, straż graniczna, lasy państwowe, straż pożarna i wiele innych.

Zamówienia publiczne art 4 pkt 8 ustawy pzp umożliwiają dokonanie transakcji bez przetargu do kwoty 30 tysięcy euro netto. Podana suma jest tzw. progiem bagatelności. Poniżej tej wartości zamawiający nie ma obowiązku korzystania z przepisów ustawy oprócz zapisów mówiących o ustaleniu wartości zamówienia. Rozwiązanie to świetnie sprawdza się w przypadku nabywaniu aut przez podmioty takie jak urzędy, gminy, starostwa powiatowe. Instytucje te przeważnie posiadają przeważnie tylko samochody służbowe dla niewielkiej ilości pracowników wyższego szczebla. Zapis ten pozwala także, na skrócenie czasu transakcji, który w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych przeważnie odgrywa istotną rolę.

Zakupy samochodów w formie bezprzetargowej są realizowane przeważnie w oparciu o model ofertowy. Potencjalny kontrahent przesyła, na przykład drogą mailową, swoją ofertę, w której wyszczególnia markę, model auta, jego wyposażenia, dodatkowe pakiety gwarancyjne i serwisowe oraz termin realizacji. Zamawiający może ją przyjąć lub zacząć negocjacje. Transakcja jest zawierana po akceptacji ostatecznej formy oferty.

Podsumowując, podmioty publiczne decydujące się na zakup samochodów mają dwie możliwości do wyboru. Wybór konkretnej zależy od ostatecznej kwoty zamówienia, która jest dokładnie określona w przytoczonej wyżej ustawie.

Dowiedz się więcej o autach firmowych, rodzajach umowy, vacie i koszcie uzyskania przychodu przy zakupie.

2 Comments