19 mar 2018

Nieodłącznie związany ze współczesnością proces digitalizacji danych z dnia na dzień wydaje się niezmiennie zyskiwać na dynamice, sięgając po coraz bardziej wrażliwe i bliskie przeciętnemu użytkownikowi dane. Kolejny etap zostanie osiągnięty już w dniu 25 maja bieżącego roku, kiedy na terenie całej Unii Europejskiej obowiązywać zacznie rozporządzenie Wspólnoty nt. ochrony…