Z ostatniej chwili

Jak wypełnić PIT przez Internet?

Jak wypełnić PIT przez Internet? Jak wypełnić PIT przez Internet?

Dzięki decyzji Ministerstwa Finansów, Polacy od kilku dobrych lat mogą wypełniać i wysyłać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób na rozliczenie się z fiskusem. Jak podaje Ministerstwo Finansów, co roku ten sposób wybiera coraz więcej naszych rodaków mieszkających i pracujących w Polsce, a także za granicą.

Jakie dokumenty będą potrzebne do wypełnienia deklaracji podatkowej?

Aby móc zweryfikować i zalogować się w systemie, każdy podatnik musi mieć wcześniej przygotowane kilka danych osobistych takich jak PESEL lub NIP, swoje pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładną, udokumentowaną kwotę przychodu za rok 2017, obliczona na podstawie deklaracji przysłanych przez pracodawców, u których wykonywaliśmy czynności pracownicze.

W jaki sposób można złożyć deklarację podatkową?

Złożenie deklaracji podatkowej przez Internet to nie jedyna możliwość rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. W zależności gdzie się znajdujemy i w jakim charakterze, istnieje kilka sposobów na roczne rozliczenie podatkowe. Oczywiście, jak za dawnych lat możemy wybrać się do okienka w Urzędzie Skarbowym albo wysłać pocztą, gdy mieszkamy za granicą, takim miejscem nadania jest konsulat, zawodowi żołnierze pełniący służbę składają deklarację w dowództwie jednostki, osoby pozbawione wolności mogą to uczynić w administracji zakładu karnego, a osoby aresztowane w administracji aresztu śledczego.

Jak wypełnić PIT przez internet?

Jak wypełnić PIT przez Internet? Jeśli jednak zdecydowaliśmy się złożyć deklarację podatkową drogą internetową, możemy wybrać dwa sposoby, aby to zrobić. Jeden z nich to rozliczenie za pomocą formularzy interaktywnych (na stronie www.e-deklaracje.gov.pl), drugi natomiast to rozliczenie przy użyciu aplikacji e-deklaracje. Aby móc jednak pomyślnie wykonać tę operację, musimy zainstalować na komputerze wymagane programy i wtyczki, których dokładny wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów. Może to nam sprawić trochę problemów, więc możemy się zwrócić do biegłego informatyka lub pomocna okaże się księgowa Gliwice. Gdy jednak sami posługujemy się tymi programami i próbujemy wysłać deklarację roczną, to musimy pamiętać o kilku czynnościach podstawowych takich jak: wejście na stronę systemu e-deklaracje, zainstalowanie wtyczki (plug-in) w odpowiedniej zakładce, pobranie formularza z zakładki Formularze oraz o jego wypełnieniu, oczywiście o wysłaniu dokumentu, oraz pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które należy przechowywać wraz z dokumentacją księgową.

Jakiego typu deklaracje możemy wysłać drogą elektroniczną?

Wysłać przez Internet możemy następujące typy deklaracji: roczną deklarację podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36), roczną deklarację liniowego podatku dochodowego (PIT 36L), roczną deklarację zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28), roczną zbiorczą deklarację dochodów pracowników (PIT 4R), roczną zbiorczą deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym zleceniobiorców (PIT 8AR). Wszystkie deklaracje dotyczące obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (np. PIT-11) można składać tylko i wyłącznie za pomocą formularza interaktywnego.

Jakie czynności powinniśmy wykonać po wysłaniu deklaracji podatkowej?

Bardzo ważną sprawą po wysłaniu deklaracji podatkowej drogą internetową jest pobranie Urzędowego Poświadczenia odbioru (UPO), który jest takim samym dowodem dokumentem jak potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym lub dowodem wysłania listu poleconego z deklaracją w Urzędzie Pocztowym. Dzięki formularzom interaktywnym w Internecie możemy także dokonać korekt w oświadczeniach podatkowych z poprzednich lat. Pamiętać bezwzględnie natomiast musimy o terminowym złożeniu deklaracji podatkowej, gdyż w przeciwnym razie grożą nam za to dość surowe grzywny. Większość deklaracji podatkowych składanych przez Polaków ma upływający termin z ostatnim dniem kwietnia, chyba że wypada on w dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy ostatnim dniem złożenia deklaracji staje się następny dzień roboczy.

Dowiedz się więcej na czym polega księgowość tradycyjna a online.

2 Comments

Z ostatniej chwili

Dowiedz się więcej