Z ostatniej chwili

Czy guzki na płucach są groźne? Co oznaczają i jak się je leczy?

guzki na płucach Young man doctor holding x-ray

Guzki na płucach uwidocznione w obrazie RTG stanowią nierzadko powód do niepokoju. Pacjenci uzyskujący opis badania zawierający stwierdzenie o „guzkach” lub „cieniach” na płucach od razu myślą o najgorszym – a więc o nowotworze. Czy jednak guzki w obrębie miąższu płuc zawsze oznaczają raka? O czym świadczą tego typu zmiany i czy guzki na płucach mogą zniknąć?

Co oznaczają guzki w płucach? Przyczyny zmian w obrazie płuc

Guzki na płucach są zazwyczaj diagnozowane na podstawie „zdjęcia rentgenowskiego”, czyli badania RTG. Warto tutaj dodać, że w diagnostyce radiologicznej guzki to zmiany do 30 milimetrów – powyżej tego rozmiaru mówimy już o guzach w miąższu płuca. Każda tego typu zmiana powinna budzić czujność onkologiczną, co w praktyce oznacza poszerzenie diagnostyki między innymi o rezonans magnetyczny czy – w razie potrzeby – biopsję lub bronchoskopię.

W większości przypadków guzki na płucach okazują się jednak zmianami łagodnymi. Wśród dość częstych przyczyn guzków można wyróżnić:

  • pozapalne zmiany w płucach – a więc zmiany po chorobach płuc, które nie powinny stanowić powodu do niepokoju;
  • zmiany towarzyszące chorobom zakaźnym – w tym chorobom grzybiczym (aspergiloza), bakteryjnym (bakteryjne zapalenie płuc, gruźlica) oraz wirusowym;
  • sarkoidozę – chorobę o nieznanej etiologii, charakteryzującą się powstawaniem zapalnych guzków w różnych częściach organizmu – w tym w płucach;
  • zmiany takie jak: torbiel płuca, ropień, niewielki krwiak.

Guzki na płucach – czy to rak?

Tak, jak zostało to wspomniane powyżej – guzek na płucach nie zawsze oznacza rozwój nowotworu złośliwego. Warto jednak skierować pacjenta na dalszą diagnostykę, która pozwoli na dokładniejszą ocenę zmian.

Jakie objawy – oprócz zmian w płucach uwidocznionych w obrazie RTG – wskazują na rozwój raka? Jest to między innymi kaszel o charakterze mokrym, jednak jednocześnie nieproduktywnym – chory ma trudności z odkrztuszaniem wydzieliny. Jeśli jednak plwocina już się pojawi, może być podbarwiona krwią. Dodatkowo pacjent będzie skarżył się na ogólne osłabienie, zmniejszenie wydolności oddechowej, duszności, szybką męczliwość i ból w klatce piersiowej (zwłaszcza podczas aktywności fizycznej). Jeśli do tych symptomów dochodzi chrypka, nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, a także fakt, iż dana osoba przez długi czas paliła papierosy, wówczas konieczna będzie diagnostyka w kierunku raka płuca.

Niestety, wymienione powyżej symptomy pojawiają się, gdy nowotwór jest już w zaawansowanym stadium. Właśnie dlatego przez całe życie warto dbać o unikanie czynników ryzyka zachorowania (zwłaszcza o unikanie kontaktu z dymem tytoniowym)!

Guzki w płucach po COVID-19

Rozpoznanie w postaci cieni na płucach nie zawsze oznacza guzki. Mogą być to również zmiany o charakterze zwłóknienia, torbieli czy pogrubienia tkanki płuc w różnych miejscach. Są to symptomy charakterystyczne dla tak zwanych „płuc covidowych” – czyli obrazu płuc po przebyciu COVID-19, utrzymujące się nawet u 40% osób zakażonych koronawirusem. Niezależnie od samopoczucia pacjenta należy regularnie kontrolować charakter oraz wielkość zmian, ponieważ niektóre z nich (zwłaszcza zwłóknienia) mogą się powiększać, co prowadzi do zmniejszenia powierzchni wentylacyjnej płuc. Każdy niepokojący symptom po przebyciu COVID-19 w postaci duszności, trudności w „złapaniu” oddechu, wrażenia niemożności wzięcia pełnego oddechu, należy konsultować z lekarzem.

Źródła:

  1. B. Przybysławski, dr n. med. M. Dancewicz, Czy każdy guzek w płucu to rak? [w:] Medycyna po Dyplomie 06/2023
  2. R. Baldwin, Postępowanie u chorych z guzkami płuc według wytycznych British Thoracic Society 2015 – najważniejsze przesłania dla praktyki klinicznej [w:] Medycyna Praktyczna, 13.04.2017
  3. Kozak, A. Szlachcińska, Łagodne guzy płuc [w:] Wielka Interna. Pulmonologia – podyplomie.pl, dostęp: 30.10.2023
  4. Batura-Gabryel, Badania przesiewowe w raku płuca – aktualne stanowisko ATS/ERS [w:] Onkologia w Praktyce Klinicznej 2015, tom 11

    Artykuł sponsorowany