Z ostatniej chwili

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

upadłość konsumencką

Nieustępująca inflacja jest solą w oku konsumentów, a problemy finansowe, np. ze spłatą rat kredytu hipotecznego lub zadłużenie w banku, odbijają się na życiu większości z nas. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jedna z wielu możliwości polepszenia swojej sytuacji majątkowej. Naszą rolą jest przede wszystkim pomoc osobom w kryzysie finansowym.

upadłość konsumencką

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces prawny, mający na celu oddłużenie osoby fizycznej, a więc przywrócenie jej do grona społeczności. Jeżeli majątek i zarobki dłużnika, który spełnia warunki otrzymania upadłości konsumenckiej, nie są wystarczające do pokrycia długów, Sąd w drodze postępowania umorzy jego zobowiązania wobec wierzyli.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka przysługuje każdemu dłużnikowi, który wykazuje niewypłacalność, niezdolność do uregulowania zobowiązań finansowych, a jego opóźnienia spłat przekraczają okres 3 miesięcy.

Upadłość może również ogłosić właściciel firmy, jednakże w dniu składania wniosku w sądzie upadłościowym firma musi być oficjalnie zamknięta. Do naszych zadań należy również restrukturyzacja lub pomoc w ogłaszaniu upadłości firm.

Proces upadłości, czyli jak ogłosić upadłość konsumencką?

Podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest sporządzenie odpowiedniego wniosku. Nasza firma od lat skutecznie zajmuje się oddłużaniem konsumentów. Przeprowadziliśmy ponad 80 udanych upadłości na kwotę ponad czterdziestu ośmiu milionów złotych.

Wniosek należy złożyć w najbliższym sądzie upadłościowym, tzn. sądzie rejonowym i oczekiwać (1-4 miesiące) na uzyskanie postanowienia odnośnie ogłoszenia upadłości, a po pozytywnym rozpatrzeniu wyznaczyć syndyka. Syndyk jest to osoba fizyczna zarządzająca majątkiem dłużnika w stanie upadłości. Jego zadaniem jest przede wszystkim umiejętny rozdział funduszy pomiędzy wierzycieli oraz całkowite spieniężenie majątku dłużnika. Po podpisaniu listy wierzytelności, ułożymy indywidualny plan spłaty długów, bądź ustalimy brak planu spłaty. Plan spłaty ma na celu częściowe zaspokojenie potrzeb kredytodawców. W tym przypadku najbardziej istotną kwestią jest terminowość spłat.

Kolejnym krokiem jest uprawomocnienie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wraz z umorzeniem zobowiązań względem wierzycieli, które nie zostały zrealizowane w toku postępowania. To pierwszy krok do nowego życia bez problemów finansowych, długów i windykatorów!

Jakie dokumenty są niezbędne do ogłoszenia upadłości?

Wszelkie umowy, z których wynikają zobowiązania finansowe, m. in. umowy kredytowe, poręczenia, decyzje o najmie lokalu, decyzje ZUS/US, harmonogram spłat kredytu/pożyczki.

Upadłość konsumencka Warszawa

Jeśli zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej i potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas. Zacznij od umówienia się na konsultację z naszym specjalistą, który ustali wraz z Tobą wszystkie szczegóły, opracuje indywidualny plan działania i przygotuje wniosek. Posługujemy się prostym, zrozumiałym językiem i gwarantujemy poufność. Oddłużenie to krok w lepszą przyszłość.