Z ostatniej chwili

Jakie spółki mogą być notowane na giełdzie?

notowanie na giełdzie

Wprowadzenie spółki na giełdę jest bez wątpienia kamieniem milowym na drodze do dalszej rynkowej ekspansji. Nic dziwnego, że zainteresowanie obecnością na GPW zgłasza coraz więcej podmiotów. Wraz z otwarciem nowego źródła kapitału otwierają się jednak również nowe obowiązki, a sam proces akcesyjny nie należy do łatwych zadań. W dzisiejszym artykule opowiemy, co należy zrobić w celu wejścia na giełdę i jakie spółki mogą tam emitować swoje akcje?

Co to jest spółka giełdowa?

Definicja spółki giełdowej określa ją po prostu jako podmiot gospodarczy w formie spółki akcyjnej, uprawniony do emisji akcji i obrotu nimi na rynku kapitałowym. Obrót akcjami oznacza transakcje kupna i sprzedaży, jakie zachodzą między inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi, takimi jak fundusze inwestycyjne. Poprzez emisję akcji na rynku pierwotnym, spółka giełdowa pozyskuje nieoprocentowany kapitał do dalszego rozwoju. Inwestorzy natomiast mają szansę uczestniczenia w zyskach za pośrednictwem corocznej dywidendy lub wzrostu cen akcji na rynku wtórnym.

Jak zostać spółką notowaną na giełdzie?

Notowania spółek na GPW odbywają się wyłącznie dla podmiotów będących spółką akcyjną. Pierwszym krokiem do obecności emitenta na giełdzie będzie zatem przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa, aby spełniała ona kryteria formalne. Nie ma natomiast ograniczeń, jeśli chodzi o branżę, w ramach której spółka prowadzi swoją działalność. Proces akcesji do GPW rozpoczyna się od opracowania przez firmę tzw. prospektu emisyjnego, czyli oficjalnego dokumentu określającego sytuację finansową, cele emisji akcji na giełdzie, plany rozwoju biznesu czy analizę ryzyka sektorowego i makroekonomicznego.

Podmiotem uprawnionym do zatwierdzenia prospektu emisyjnego jest Komisja Nadzoru Finansowego. KNF będzie dodatkowo wymagał dostarczenia sprawozdań finansowych z poprzednich lat działalności spółki.

Z procesem wejścia na giełdę wiąże się również pojęcie IPO, oznaczające pierwszą ofertę publiczną. IPO poprzedza analiza popytu na nowe akcje ze strony inwestorów instytucjonalnych i ustalenie ceny pojedynczego udziału. Spółka staje się przedmiotem transakcji publicznych w chwili swojego debiutu giełdowego, kiedy na sali notowań rozbrzmiewa charakterystyczny giełdowy dzwon.

Od tej chwili GPW udostępnia codzienne notowania spółek, a sama firma musi zachować pełną transparentność finansową i organizacyjną, informując opinię publiczną o ważnych wydarzeniach i przedstawiając sprawozdania finansowe.

Notowania spółek i analizy giełdowe w serwisie notowaniagpw.pl

Debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawsze odbija się sporym echem wśród inwestorów. Spośród kilkudziesięciu nowych debiutów rocznie, możemy wybrać spółkę o najlepszych rokowaniach na przyszłość. Aby nie pomylić się w swoich decyzjach, warto korzystać z wiedzy specjalistów i nieustannie zgłębiać tajniki giełdowe. Kompletne materiały edukacyjne dla początkujących i zaawansowanych inwestorów znajdziesz pod adresem https://notowaniagpw.pl/. Serwis Notowania GPW stanowi kompendium wiedzy o skutecznych strategiach inwestycyjnych i notowaniach spółek, dzięki którym Twoje osobiste decyzje giełdowe będą oparte na solidnych fundamentach

2 Comments