Z ostatniej chwili

Delegacja – na czym polega?

Delegacja – na czym polega

Zmieniające się potrzeby firm sprawiają, że niekiedy jednym z najlepszych rozwiązań jest delegowanie pracowników – wewnątrz kraju, jak i za granicę. Takie użyczenie zasobów ludzkich pomaga w realizowaniu założeń przedsiębiorstwa, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych i czasowych, nieuniknionych przy zatrudnieniu nowych pracowników. Na czym polega delegacja? Co warto o niej wiedzieć? Sprawdźmy!

Delegacja – czym jest?

Pracodawca ma prawo wysłać swojego pracownika na delegację. Jest to inaczej podróż służbowa, którą pracownik odbywa w ramach wykonywanej pracy poza miejscowość, w której znajduje się jego stałe miejsce pracy. Celem jest wykonanie pewnego zadania i dotyczy to zarówno podróży krajowej, jak i zagranicznej. Z tytułu delegacji pracownikowi przysługuje: zwrot kosztów podróży, noclegów oraz innych niezbędnych, udokumentowanych wydatków uznanych przez pracodawcę (na podstawie uzasadnionych potrzeb). Ponadto ma on prawo do diety za czas podróży służbowej.

Ile może trwać delegacja?

W Kodeksie pracy nie zostało wskazane, ile minimalnie lub maksymalnie powinien trwać wyjazd, by mógł on zostać uznany za delegację. O tym decyduje pracodawca, który wydaje polecenie wyjazdu służbowego. Najlepiej, jeśli będzie ono pisemne – wówczas tam będzie zaznaczony termin wyjazdu, ale także jego miejsce i cel.

Czy pracownik może odmówić delegacji?

Pracodawca wydaje polecenie, a obowiązkiem pracownika jest jego wykonanie. Niemniej pracownik może odmówić wyjazdu. Jednak powinien liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z tej sytuacji – wyjątkiem są kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne (mające problemy z poruszaniem się) oraz rodzice opiekujący się dzieckiem do 4. roku życia. Jakie są konsekwencje? Może to być kara upomnienia, nagana, a nawet wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli zwolnienie dyscyplinarnie z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 Kodeksu pracy).

Delegacje pracowników za granicę

Firmy prowadzące działalność na arenie międzynarodowej muszą wykazać się elastycznością w prowadzeniu biznesu i odpowiednio reagować na braki kadrowe. Jednym z rozwiązań są delegacje pracowników za granicę. Polega to na wysłaniu specjalisty do pracy w innym kraju na określony czas, by realizował on wyznaczone zadania. Może to być zlecenie jednorazowe lub stała współpraca w ograniczonym terminie. Transgraniczna delegacja pracowników nie może trwać dłużej niż 24 miesiące, z wyjątkiem szczególnych sytuacji.

2 Comments