Z ostatniej chwili

Autoryzacja transakcji – co to jest?

autoryzacja transakcji

Dokonywanie transakcji płatniczych przez systemy bankowe jest obecnie normą – właściwie każdy z nas dokonuje przynajmniej kilku transakcji płatniczych miesięcznie. Bez względu na to, czy jest to przelew internetowy, czy płatność w sklepie, każda tego typu transakcja musi być autoryzowana. Co to jest autoryzacja transakcji? Jakie przyczyny może mieć błąd autoryzacji? Odpowiadamy na te i inne pytania!

Z tekstu dowiesz się:

 • co to jest autoryzacja transakcji,
 • jakie są metody autoryzacji transakcji,
 • czym różni się autoryzacja od autentykacji,
 • jakie przyczyny może mieć błąd autoryzacji.

Każdy z nas na co dzień wykonuje wiele transakcji finansowych. Może to być wypłata gotówki z bankomatu, do czego służy karta bankomatowa, płatność za zakupy w sklepie, płatność za zakupy internetowe, przelew środków z konta na konto i wiele innych. Każda taka transakcja wymaga autoryzacji, czyli potwierdzenia.

Autoryzacja płatności, autoryzacja transakcji, autoryzacja przelewu – co to jest?

Autoryzacja to nic innego, jak potwierdzenie wykonanej transakcji w sposób ustalony w umowie między płatnikiem a dostawcą usług finansowych. Pojęcie autoryzacji transakcji reguluje ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Czytamy w niej, że transakcję płatniczą – czyli przelew, płatność, wypłatę środków itp. – uznaje się za autoryzowaną, jeżeli płatnik (czyli osoba, która wykonuje transakcję) potwierdziła ją w sposób przewidziany w umowie zawartej z dostawcą usługi płatniczej (najczęściej bankiem). Co do zasady taka zgoda musi być udzielona przed wykonaniem transakcji, chyba że płatnik oraz dostawca usługi uzgodnili, że można jej udzielić także po wykonaniu transakcji.

Autoryzacja transakcji finansowej – najczęstsze metody

W czasach, gdy bankowość dopiero się rozwijała, autoryzacja karty, płatności albo przelewu przyjmowała postać podpisu klienta na odpowiednim druku. Mówiąc wprost – trzeba było udać się osobiście do oddziału banku, poczty czy do pośrednika transakcyjnego, wypełnić druk i podpisać go – dopiero wtedy przelew mógł zostać zrealizowany. Obecnie autoryzacja transakcji podpisem w oddziale oczywiście nadal jest możliwa, ale dostępne są także bardziej nowoczesne i wygodne dla płatnika metody, takie jak:

 • użycie kodu PIN – czyli poufnego numeru, który wpisuje się do terminala podczas wykonywania transakcji kartą płatniczą, kredytową lub bankomatową,
 • użycie kodu SMS – jest to jedna z metod autoryzacji transakcji internetowych, polega na wpisaniu w odpowiednie pole kodu, który bank przesyła nam w wiadomości SMS (zawiera ona również szczegóły transakcji, np. datę zlecenia, dane odbiorcy oraz kwotę przelewu),
 • autoryzacja mobilna – wykonywana przy użyciu aplikacji bankowej, która w momencie wykonywania transakcji wysyła odpowiednie powiadomienie – trzeba wówczas zalogować się aplikacji, sprawdzić poprawność danych i zatwierdzić transakcję,
 • autoryzacja tokenem – czyli urządzeniem przypominającym na pierwszy rzut oka pendrive’a, które co 60 sekund generuje na wyświetlaczu nowy kod – wpisuje się go w odpowiednie pole podczas wykonywania transakcji.

Autentykacja a autoryzacja

Autoryzacja transakcji bywa czasem mylona przez płatników z autentykacją, czyli uwierzytelnieniem. Otóż autentykacja to potwierdzenie tożsamości, czyli uwierzytelnienie tego, kim jesteśmy – w oddziale banku pokazujemy w tym celu dowód osobisty, w bankowości internetowej wpisujemy znany tylko nam login (ID klienta, hasło) dzięki czemu system bankowy weryfikuje naszą tożsamość. Uwierzytelnianie zawsze poprzedza autoryzację – bank najpierw sprawdza tożsamość, a dopiero później można autoryzować transakcję.

Brak autoryzacji karty – co to znaczy?

Czasami w momencie autoryzowania transakcji może się pojawić komunikat „błąd autoryzacji” albo „brak autoryzacji karty”. Oznacza to, że dana transakcja nie została potwierdzona i nie może zostać wykonana. Jakie są najczęstsze przyczyny takich błędów? Zalicza się do nich:

 • brak wystarczających środków na koncie na pokrycie transakcji,
 • uszkodzenie karty płatniczej (np. rozmagnesowanie paska),
 • utratę ważności karty,
 • zablokowanie lub zastrzeżenie karty,
 • przekroczenie dziennego limitu transakcji,
 • przerwę techniczną w banku i chwilową niedostępność płatności,
 • trzykrotnie wpisany błędny PIN,
 • awarię systemu lub awarię terminala.

Warto również znać pojęcie tzw. transakcji nieautoryzowanej, czyli dokonanej bez wiedzy właściciela karty. Może to mieć miejsce w przypadku kradzieży karty, dlatego, aby nie stracić swoich pieniędzy, trzeba ją natychmiast zastrzec. W tym celu można skorzystać z systemu Zastrzegam.pl – wystarczy zadzwonić pod numer (+48) 828 828 828, a system automatycznie przekieruje rozmowę do odpowiedniego banku.

Autoryzacja transakcji to podstawowy środek bezpieczeństwa płatności. Dzięki nowoczesnym technologiom potwierdzanie transakcji jest szybkie i wygodne, a płatnik ma pewność, że z jego pieniędzy nie skorzysta nikt niepowołany.