Z ostatniej chwili

Robili to na lekcjach! Nauczyciele nie wytrzymali

(fot. nasygnale.pl / Konrad Żelazowski) (fot. nasygnale.pl / Konrad Żelazowski)

Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach (woj. podlaskie) uznał za winnych i zastosował środki wychowawcze wobec 11 byłych uczniów Gimnazjum nr 2 w Suwałkach, którzy blisko dwa lata temu znieważali swoich nauczycieli i mieli zachowywać się wulgarnie na lekcjach.

Suwalski sąd uznał wszystkich za winnych znieważenia nauczycieli podczas pełnienia funkcji publicznych. Zachowanie uczniów uznał za czyny karalne, nie zaś przestępstwo.

Sąd wobec sześciu osób zastosował nadzór kuratora, dla trzech dodatkowo nakazał stawić się na zajęcia socjoterapeutyczne, zaś pięciu uczniów otrzymało upomnienia. Wszyscy mają w ciągu miesiąca przeprosić nauczycieli na piśmie. Sąd utajnił uzasadnienie wyroku. Wyrok nie jest prawomocny.

Kilku nauczycieli półtora roku temu oskarżyło uczniów o wielokrotne znieważenie ich podczas lekcji. Dlatego sprawę skierowali do sądu. Nauczyciele zarzucili uczniom trzeciej klasy gimnazjum, że na lekcjach notorycznie rozmawiali przez telefony komórkowe, byli wulgarni, niektórzy pluli w ich stronę i nie wykonywali ich poleceń.

Wobec trzech osób, którzy w najmniejszym stopniu brali w tym udział, sąd w styczniu ubiegłego roku, po mediacjach umorzył postępowanie.

Po tym jak sprawa stała się głośna i zajęły się nią media, Kuratorium Oświaty w Białymstoku wraz z Urzędem Miejskim w Suwałkach i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną po ujawnieniu sprawy zorganizowało w szkole warsztaty dla nauczycieli gimnazjum o tym, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z młodzieżą, a dla rodziców uczniów – zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

______________________
Artykuł pochodzi z archiwalnej wersji strony NaSygnale.pl

3 Comments