Z ostatniej chwili

Alimenty – jak obliczyć ich wysokość?

alimenty

Regulowanie alimentów to jeden z podstawowych obowiązków rodziców wobec ich dzieci. Jednak nie tylko – również pomiędzy innymi członkami rodziny może powstać obowiązek alimentacyjny. W przypadku alimentów przeważnie chodzi o pieniądze, które powinien płacić ten, na kim ciąży obowiązek alimentacyjny na rzecz uprawnionego do alimentów. Jak więc obliczyć wysokość alimentów.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Właściwie każda kancelaria adwokacka Wrocław zajmująca się prawem rodzinnym bez problemu wyjaśni, że zgodnie z polskim prawem obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w razie konieczności także środków utrzymania. Obowiązek ten powstaje pomiędzy członkami rodziny, najczęściej na linii rodzice-dzieci. Choć niekiedy alimenty są świadczone pomiędzy rodzeństwem czy członkami dalszej rodziny.

Sama wysokość alimentów – które najczęściej przybierają postać comiesięcznych wpłat na rzecz uprawnionego do alimentów – zależy od dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb tego, kto ma prawo korzystać z alimentów oraz od możliwości zarobkowych zobowiązanego do ich świadczenia. Tym samym to, jak wysokie powinny być świadczenia alimentacyjne, zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Jak przeprowadzić stosowne obliczenia? Warto pamiętać o kilku zasadach.

Jak skalkulować alimenty?

Zawsze kalkulowanie wysokości alimentów należy rozpocząć od określenia, jakie są potrzeby tego, kto ma prawo do alimentów. Jeżeli chodzi o dziecko, trzeba pamiętać, że przeważnie jego potrzeby wzrastają wraz z wiekiem. Potwierdzi to każdy rodzic. Tym samym raz ustalone alimenty nie tylko mogą, ale powinny zostać zmienione. I najczęściej chodzi tu o ich podwyższanie. Analogiczne zasady odnoszą się do innych uprawnionych do alimentów niż dzieci. W końcu – przykładowo – kiedy alimenty mają być płacone na rzecz rodziców, również ich potrzeby mogą wrastać, chociażby w związku z koniecznością specjalistycznego leczenia czy rehabilitacji.

Wysokość alimentów zależy także od możliwości zarobkowych tego, kto ma je płacić. Warto tu podkreślić, że chodzi o same możliwości, a nie o to, ile zobowiązany do alimentów zarabia. Niestety, bardzo często ci, na których ciąży omawiany tu obowiązek, próbują uniknąć konieczności jego spełnienia, np. nie podejmując legalnej pracy. Z punktu widzenia prawa nie ma to znaczenia. Jeżeli ktoś ma możliwość podjęcia pracy, musi płacić alimenty w takiej wysokości, jakby normalnie pracował.

Prawnik może się przydać

Wskazane tu okoliczności powodują, że sprawy o alimenty nie są łatwe i wymagają przeanalizowaniu szeregu okoliczności oraz dokonania ich odpowiedniej oceny. Tym samym dobrym pomysłem może okazać się skorzystania z usług, jakie oferuje prawnik alimenty Wrocław. Jest to miasto, w którym pracują zawodowi prawnicy zajmujący się tego rodzaju sprawami. Wybierając kancelarię do sprawy alimentacyjnej, warto się dobrze zastanowić, tak, aby znaleźć rzeczywiście najlepszego specjalistę.