Z ostatniej chwili

Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie OC / AC? Skorzystaj z dopłaty do odszkodowania!

dopłaty do odszkodowania

Warto mieć świadomość, że towarzystwa ubezpieczeniowe są przede wszystkim instytucjami, które są nastawione na zysk. Celem wspomnianych instytucji jest zatem maksymalne możliwe ograniczenie kosztów, które jak wiadomo wynikają z wypłacanych odszkodowań. Mogli się o tym przekonać kierowcy, którzy dostali zdecydowanie zaniżoną wycenę naprawy szkody. Czy możliwe jest jednak przeciwdziałanie wspomnianemu zjawisku? Umożliwiają to dopłaty do odszkodowań oc, które znajdują się w ofercie wyspecjalizowanych kancelarii. Na czym dokładnie polega ich działanie i dlaczego rekomendowane jest korzystanie z ich usług?

Zaniżone odszkodowanie, czyli częsty problem kierowców

Musisz wiedzieć, że w przypadku, gdy twoje auto uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu z winy innego kierowcy, należy ci się odszkodowanie dokładnie w takiej wysokości, by możliwe było przywrócenie go do stanu sprzed wspomnianej kolizji.

Osoby, które są zainteresowane odzyskaniem pieniędzy powinny skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym dany sprawca ma wykupione OC. Z kolei w sytuacji, gdy nie tylko sprawca, ale również poszkodowany korzystali z polisy, która obejmuje BLS, poszkodowany ma możliwość zgłoszenia wspomnianego zdarzenia do swojego towarzystwa. W ten sposób można przyspieszyć procedury.

Dokładne informacje na temat zaniżania odszkodowań można uzyskać pod tym linkiem: https://odkupodszkodowania.pl/zanizone-odszkodowanie/

Następnie towarzystwo po zgłoszeniu szkody musi przesłać kosztorys całej naprawy. Warto wiedzieć, że niewielkie uszkodzenia mogą być bez żadnego problemu udokumentowane zdjęciami z telefonu komórkowego. Z kolei bardziej złożone szkody przeważnie będą wymagały oceny rzeczoznawcy. Oczywiście poszkodowany nie ma żadnego obowiązku akceptowania wyceny, która została zaproponowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku uznania, ze kwota jest zbyt niska i nie pozwala na naprawę pojazdu, może zdecydować się na złożenie odwołania. Należy jednak wiedzieć, że firma ubezpieczeniowa może podtrzymać swoją pierwotną decyzję. Co w takiej sytuacji powinien zrobić poszkodowany?

Nie można rezygnować z walki o odszkodowanie

Należy zdawać sobie sprawę, że bardzo duża liczba kierowców niestety rezygnuje z walki o proponowaną przez siebie kwotę odszkodowania, a następnie zgadza się z wyceną towarzystwa. Ponadto kierowcy mają pełną świadomość, że zaproponowana kwota jest zdecydowanie zaniżona. Oczywiście można podjąć decyzję o wejściu na drogę sądową z danym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Należy zaznaczyć, że będzie się to wiązało z poświęceniem własnego czasu, a także środków pieniężnych. Poszkodowany nie będzie miał także żadnej gwarancji wygrania sprawy w sądzie. W sytuacji, gdyby nawet kierowca zwyciężył, otrzymana kwota w zdecydowanej większości przypadków będzie niższa w porównaniu do kosztów naprawy danego pojazdu. Nie wszyscy mają świadomość, że istnieje możliwość rozwiązania wspomnianego problemu – jest to dopłata do odszkodowania.

Czym dokładnie są dopłaty do odszkodowań OC/AC?

W najprostszym możliwym ujęciu chodzi tutaj o cesję danej szkody na rzecz wyspecjalizowanej kancelarii, która nie tylko wykupuje ją, ale również przejmuje na siebie praktycznie wszystkie konsekwencje. Jak odkup odszkodowania działa w praktyce? Zdecydowanie najlepiej będzie podać przykład.

Kierowca zgadza się na zaniżone odszkodowanie w kwocie 2 tysięcy złotych, gdy koszt naprawy jego samochodu wynosi 3 tysiące złotych. W przypadku korzystania z dopłaty, dana kancelaria odszkodowawcza może zaproponować dodatkowe 800 złotych, jeżeli kierowca przekaże jej prawa do szkody.

W ten sposób kierowca nie tylko otrzymał dopłatę, ale również nie musi martwić się dalszym przebiegiem tej sprawy. Właściciela samochodu nie interesuje już w ogóle, czy kancelarii prawnej udało się uzyskać wyższą kwotę w porównaniu do wartości dopłaty.

Ile może wynosić wysokość dopłaty do odszkodowania?

Należy mieć świadomość, że wysokość dopłaty do odszkodowania zawsze będzie indywidualnie ustalana. Kwota uzależniona jest od takich czynników jak:

  • poziom ryzyka sprawy,
  • stopień trudności sprawy,
  • szacunek kwoty, o jaką dane odszkodowanie zostało zaniżone przez firmę ubezpieczeniową.

Warto wiedzieć, że im mniej skomplikowane i prostsze będzie postępowanie, tym kierowca może liczyć na wyższą dopłatę. W przypadku trudniejszych spraw rekomendowane jest nawiązanie współpracy z kancelarią, która ma w swojej ofercie dopłaty do odszkodowań. W ten sposób można spodziewać się uzyskania satysfakcjonującej kwoty. Kierowca oszczędzi sobie zarówno nerwów, jaki i pieniędzy czy czasu. Z wspomnianymi kwestiami wiązałoby się prowadzenie sprawy sądowej we własnym zakresie.

Dlaczego dzięki dopłacie można oszczędzić czas i nerwy?

Kierowca podejmując decyzję o dopłacie do odszkodowania nie musi czekać, aż zakończy się sprawa sądowa czy płacić z góry za usługi adwokata. Dopłata do odszkodowania pozwala właścicielowi samochodu na szybkie i łatwe otrzymanie pieniędzy, które umożliwią naprawienie samochodu.

Kto może skorzystać z dopłaty do odszkodowania?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że dopłata do odszkodowania jest dostępna dla wszystkich kierowców, których auto na przestrzeni ostatnich trzech lat zostało zniszczone albo uszkodzone przez innego uczestnika ruchu drogowego.

W tym przypadku żadnego znaczenie nie ma skala czy wartość poniesionych szkód. Ponadto wspomnianą dopłatę można uzyskać bez względu na to, jakiej naprawy będzie wymagał samochód. Podstawą jest bowiem zaniżona wartość odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Bardzo istotne znaczenie ma również fakt, że z dopłaty do odszkodowania można skorzystać nie tylko i wyłącznie po otrzymaniu kosztorysu, ale również przed jego akceptacją. Kierowca może zdecydować się na dopłatę nawet po wypłacie odszkodowania.

Warto przeczytać również: Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu dopłaty do odszkodowania oc

Skorzystać z dopłaty do odszkodowania można nawet w sytuacji, gdy od formalnego zakończenia procedur minęło kilkanaście miesięcy. Jak zostało już wspomniane wcześniej z dopłaty do odszkodowania może skorzystać każdy kierowca, któremu towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponowało zaniżony kosztorys.

Warto zaznaczyć, że jedynym wyjątkiem, który nie pozwala na dopłatę do odszkodowania jest podpisanie przez właściciela samochodu ugody z danym ubezpieczycielem.

2 Comments