14 cze 2018

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że w sprawach o wyłudzenia VAT należy mieć mocne dowody przeciw przedsiębiorcy. Organ podatkowy ma obowiązek dokładnego ustalenia faktów i udowodnienia winy podatnikowi we wzięciu udziału w oszustwie podatkowym.