Z ostatniej chwili

7. Zaplanuj zwiedzanie – odwiedzaj bezpłatnie atrakcje i zabytki w wybrane dni